Vulverine

Holistic women's health and body literacy
Information om holistisk kvinnohälsa och kroppskännedom
Holističko zdravlje žene i njeno poznavanje tijela

Välkomna till Vulverine, sidan för de som söker holistiska perspektiv på kvinnohälsa, fertilitet, preventivmedel, födsel, amning m.m. Jag postar länkar, annonserar inför kommande kurser/föreläsningar och tar emot bokningar av privata konsultationer. Vänligen kontakta mig via meddelandefunktionen här på sidan om du är intresserad av att boka föreläsning eller konsultation.

För mer om vad jag står för och hur jag jobbar, lyssna gärna på följande poddar:

http://www.halsosant.nu/avsnitt-59-jenny-koos-forsta-din-menscykel-en-gang-for-alla/
http://www.halsosant.nu/avsnitt-60-jenny-koos-syntethormonella-preventivmedel/
http://www.halsosant.nu/avsnitt-63-jenny-koos-fertilitetforstaelse/
http://halsosnack.libsyn.com/58-jenny-koos-din-reproduktiva-hlsa-del-1-menscykeln-pms-p-piller
http://halsosnack.libsyn.com/61-jenny-koos-din-reproduktiva-hlsa-del-2-fertilitet
https://www.acast.com/halsohormoner/9-jenny-koos-ofrivillig-barnloshet-och-fertilitetsforstaelse
https://itunes.apple.com/se/podcast/hälsohormoner/id1220912891?mt=2

De inlägg jag postar på denna sida syftar till att öka medvetenhet, uppmuntra till egen efterforskning och sätta saker i ett sammanhang. Inläggen är menade att belysa teman ur olika perspektiv, med fokus på helhetshälsa. De utgör inte teser eller ställningstagande för/emot läkemedel, behandlingar, livsstilar eller annat. De är heller inte marknadsföring för tjänster jag erbjuder, undantaget när jag annonserar kommande kurser eller informerar om Justissemetoden. Jag vill öka möjligheterna till informerade val, vilka val de än må vara. Jag vill inte polarisera "naturligt" och "onaturligt", eller fördöma den enskilda kvinnans val.

Min utbildning har bl.a. inkluderat kvinnohistoria, preventivmedelshistoria, anatomi/fysiologi/reproduktionsendokrinologi, preventivmedelsrådgivning, etik&moral i de vårdgivande yrkena och näringlära - allt med ett särskilt fokus på menscykeln och fertiliteten. Jag är även doula, utbildad i FUR-tekniken med kunskap om det friska förlossningsförloppet och amningsfrämjande åtgärder. Jag är inte läkare, gynekolog, barnmorska eller forskare och utger mig inte för att vara det. Min kompetens är tydligt kommunicerad per kontrakt med klienten, och jag praktiserar inte utanför den. Jag hänvisar till vården för all medicinsk behandling, men uppmuntrar var kvinna att ha kroppskännedom för att kunna söka optimal vård och behandlingsmetod.

Priser:
Fertilitetsförståelse: Grundkurs i #Justissemetoden, Introduktion + 5 möten under en 6-månadersperiod: 7000:- eller uppdelat i mötesordning enligt nedan;
Introduktion (1-2 möten à 2h) + Startkit (guidebok, kartor, termometer): 3000:- av grundkursens totala kostnad 7000:- debiteras vid första mötet.
Resterande möten under grundkursen: 800:- debiteras efter varje möte.
Fertilitetsförståelse: Uppföljningsmöte efter grundkursens slut: 500:-
Mailkommunikation mellan möten är inkluderat.

Sexualhälsa, privat telefon/videorådgivning:
600kr/h

Föreläsning:
Förslag på ämnen: Hormonbalans, Sexualhälsa, Reproduktiva tillstånd, Öka fertiliteten, Fertilitetsförståelse, Preventivmetoder, Förlossnings- och amningsförberedande.
Pris 5500:- ex moms för 3 timmar, reseersättning tillkommer.
Om anordnat av privatperson, så kallat ”homeparty”: 100kr per person per timme (t.ex. 300kr/person för 3h). Reseersättning tillkommer.

Doula: Inledande möte: Gratis
Doula: Möte efter kontraktsteckning: 500:-
Doula: Jour 2 veckor +- beräknat datum: 1500:-
Doula: Stöd och närvaro under förlossning: 3500:-

This page offers a space for those looking for holistic perspectives on issues regarding women's health, fertility, contraception, birth and breastfeeding. I will share links, announce upcoming courses and seminars, and be of contact to book private consultations. If you are interested in consultation och lectures, please use the message button on this page.

The posts on this page are meant to encourage awareness and research, and to put certain themes in a holistic health perspective. The posts are not meant to present a singular truth, thesis or opinion pro/against drugs, medical treatment or differing life styles. Neither do they market services I provide, with the exception of announcing upcoming courses or presenting features of the Justisse Method. I want to support informed choice, whatever that choice may be. I do not wish to polarize "natural" vs "unnatural", or condemn any individual choices.

My education has included women's history, history of contraception, anatomy/physiology/reproductive endocrinology, contraceptive counselling, ethics&moral in the helping profession, and nutrition - all with a special focus on fertility and the menstrual cycle. I am also a doula, trained to be a non-medical assistance in birth and promote successful breastfeeding for those who want to breastfeed. I am however not a doctor, gynaecologist, midwife or scientist, and do not pretend to be so. My scope of competency and practice are clearly communicated as per contract and I do not practice outside of this. I refer to the appropriate professional for all medical treatments, but I do encourage women to be well informed and body literate, so that they can actively choose their optimal care giver and treatment.

Dobrodošli na stranicu Vulverine!
Ova stranica nudi prostor za one koji traže holistički pristup pitanjima u vezi sa zdravljem žena, plodnosti, kontracepcijom, rođenjem i dojenjem. Ja ću dijeliti linkove, najaviti predstojeće kurseve i seminare, i biti kontakt osoba za rezervisanje privatnih konsultacija.
Poruke na ovoj stranici imaju za cilj da podstaknu svijest i osobno istraživanje, i da se neke teme postave u perspektivu holističkog zdravlja.

Läs vidare

Kommande evenemang på Vulverine